Thi tuyển 25/03/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI  HẢI PHÒNG ( HALASUCO )

Địa Chỉ : Số 1, ngõ 4, Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội