Lịch sử công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG

HAI PHONG TRADING AND LABOUR SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

HAI PHONG貿易及び人材派遣株式会社

 • 1993

  Thành lập công ty

  Được sự cho phép của chủ tịch thành phố Hải phòng quyết định số QDUB/1227 được thành lập doanh nghiệp.

  Từ bộ lao động thương binh và xã hội đã ra quyết định quản lý 25/LDTBXH-GP được phát hành.

 • 2005

  Công ty cổ phần

  Được sự cho phép của chủ tịch thành phố hải phòng quyết định số 416/QD-UB được thay đổi thành công ty cổ phần.

  Từ bộ lao động thương binh và xã hội đã ra quyết định quản lý140/LDTBXH-GPX- KLD được phát hành.

 • 2005

  Thành lập chi nhánh Halasuco tại Hà Nội

  Từ kế hoạch mở rộng kinh tế tại Hà Nội, công ty đã thành lập chi nhánh Halasuco tại Hà Nội mã số đăng kí 0113008099 vào ngày 9 tháng 6 năm 2005.

 • 2008

  Giấy phép xuất khẩu

  Từ bộ lao động thương binh và xã hội đã quyết định cấp giấy phép xuất nhập khẩu.

 • 2008

  Nhận bằng khen của Bộ trưởng

  Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • 2009

  Thị trường lao động Đài Loan

  Phái cử 745 người đến thị trường lao động Đài Loan

 • 2010

  Thị trường lao động Đài Loan, Malaysia

  Phái cử 1302 người đến thị trường lao động Đài Loan, Malaysia.

 • 2011

  Thị trường lao động Đài Loan, Malaysia

  Phái cử 1415 người đến thị trường lao động Đài Loan, Malaysia.

 • 2012

  Thị trường lao động Đài Loan, Malaysia

  Phái cử 1470 người đến thị trường lao động Đài Loan, Malaysia.

 • 2013

  Thị trường lao động quốc tế

  Phái cử 1526 người, trong đó có 101 người đến Nhật Bản.

 • 2014

  Thị trường lao động quốc tế

  Phái cử 1652 người, trong đó có 149 người đến Nhật Bản.

 • 2015

  Xếp hạng Doanh nghiệp 5 Sao từ 5/2014 - 6/2015

  Phái cử 1723 người, trong đó có 184 người đến Nhật Bản. Vinh dự nhận Chứng nhận Xếp hạng Doanh nghiệp 5 Sao từ 5/2014 - 6/2015 của Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam.

 • 2016

  Xếp hạng Doanh nghiệp 5 Sao năm 2016

  Phái cử 1759 người trong đó có 274 người đến thị trường Nhật Bản. Và vinh dự nhận Chứng nhận Xếp hạng Doanh nghiệp 5 Sao năm 2016 của Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam.